Privacystatement website Moco Museum

Het Moco Museum (hierna: “wij” of “Moco”) verwerkt persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.mocomuseum.com. In dit privacy statement leggen we uit hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Wij zijn het Moco Museum, handelsnaam van Prins Museum B.V en zijn gevestigd in Amsterdam aan de Honthorststraat 20, 1071 CZ.

Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij en hoe verkrijgen wij gegevens?

Bij het gebruiken van de website verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • je naam, e-mailadres en het land waar je woontachtig bent als je een ticket koopt;
 • je e-mailadres als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Waarvoor verwerken we je gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens om:

 • het ticket dat je gekocht heb te kunnen verstrekken en na je bezoek nog één mail te versturen over je bezoek aan ons museum.
 • als je je ervoor hebt aangemeld: je nieuwsbrieven te sturen. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven;
 • om te voldoen aan de wet.

Op welke grond gebruiken we jouw gegevens?

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde doeleinden  gelden de volgende rechtsgronden:

 • uitvoering van de overeenkomst voor het online kopen van een ticket.
 • voor de nieuwsbrief is de grond toestemming.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus verschillen.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Voor het versturen van onze nieuwsbrief en de online betaling van het ticket schakelen wij andere bedrijven in, met wie wij je gegevens delen.

Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven zich aan de regels houden, hebben we met hen overeenkomsten gesloten

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dit zijn ze:

 • Recht op informatie en inzage: je kan ons vragen welke gegevens we van jou hebben en gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom.
 • Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Recht op vergetelheid: Je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en gebruiken te verwijderen. Wij zullen dat meestal doen, maar soms zijn we verplicht de gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst wanneer je op een andere manier nog klant van ons bent.
 • Recht op beperking: heb je het idee dat wij iets doen met jouw gegevens wat niet mag, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat we een en ander goed hebben uitgezocht.
 • Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat het om gebruik voor marketing? Dan zullen we dat gebruik zo snel mogelijk stoppen.
 • Recht op overdraagbaarheid: Je kunt de foto’s en films die je hebt gemaakt laten overdragen.

Daarnaast kun je ook:

 • Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief.
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover contact met ons opnemen via hello@mocomuseum.com. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met Moco via onderstaande gegevens:

Moco Museum
Honthorststraat 20
1071 DE Amsterdam
hello@mocomuseum.com

Shop Koop nu tickets